Trường Mẫu Giáo SOS Đà Nẵng ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Tin tức & sự kiện

Giáo viên mắc Covid-19, trường Việt Úc TP.HCM cho nhân viên ở nhà

Tất cả giáo viên, nhân viên của trường Dân lập Quốc tế Việt Úc, TP.HCM, làm việc tại nhà từ ngày 23/3, sau khi trường có hai giáo viên mắc Covid-19.

Chi tiết